ALZHEIMER HOME Zátiší představuje náš první domov v rámci unikátního projektu péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí. Kapacita našeho zařízení je 155 lůžek. Najdete nás v Praze 4 – Kunraticích, nedaleko stanice metra „C“ Chodov, v příjemném, klidném a bezpečném prostředí blízko Kunratického lesa.

Unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb

Jen velmi málo zařízení v České republice dokáže nabídnout ucelené propojení zdravotních a sociálních služeb pod jednou střechou. Nám se to podařilo. Naše služby jsou poskytovány v komfortním, bezpečném a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybaveném pobytovém zařízení sociálních služeb – domově se zvláštním režimem. Jsme soukromým zřizovatelem založenou neziskovou organizací, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a nestátním zdravotnickým zařízením.

Alzheimer Home Zátiší - špičkové centrum zaměřující se na sociálně zdravotní služby na nejvyšší možné úrovni.

Ubytování

Naši klienti jsou ubytováni v příjemném domácím prostředí v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích různých kategorií s vlastním sociálním zařízením. Všechny pokoje jsou kompletně vybaveny, přesto nabízíme možnost jejich vlastního dovybavení. K dispozici jsou prostorné společenské a terapeutické místnosti s jídelnou. Součástí areálu je uzavřený park pro venkovní procházky a odpočinek.
Celý areál je plně bezbariérový.

Stravování

Základem je kvalitní domácí strava podávaná pětkrát denně (respektive šestkrát denně v případě zdravotních indikací klienta). Samozřejmostí je široká nabídka teplých a studených nápojů. Jídelníček pro naše klienty sestavuje nutriční specialista s ohledem na aktuální zdravotní stav. V indikovaných případech zajistíme enterální a parenterální výživu.

Pro rodiny našich klientů nabízíme klidné posezení v moderní nekuřácké restauraci s výhledem do parku, dětským koutkem a zahrádkou.

ALZHEIMER HOME z. ú.

Komunikace s rodinou

Kvalitní komunikace s rodinou je důležitou a nedílnou složkou naší péče. S rodinou úzce spolupracujeme, informujeme ji o aktuálním stavu klienta a zapojujeme ji do péče. Příbuzní mají možnost svého blízkého kdykoliv navštívit a trávit s ním společný čas. Pro klienty zajišťujeme veškerou administrativu, a pomoc při zajištění úhrady z veřejných rozpočtů. To vede ke snížení nákladů pro klienty a jejich rodiny. Příbuzným klientů je k dispozici základní sociální poradenství a psychologická pomoc.

Péče o klienta

Pro náš ochotný personál je individuální, vlídný a osobní přístup naprostou samozřejmostí. Péče o klienta je zajištěna pravidelně školeným a sehraným týmem pracovníků v sociálních službách, všeobecnými sestrami, zdravotnickými asistenty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a dalšími pracovníky. Základem péče je snaha o maximální aktivizaci klienta a uspokojení všech jeho individuálních potřeb s využitím nejmodernějších postupů.

Lékařská péče

Našim klientům jsou poskytovány kvalitní zdravotní služby pokrývající základní odbornosti, které pomohou optimálně diagnostikovat a léčit všechny běžné zdravotní problémy a preventivně jim také předcházet. K dispozici je nadstandardně vybavená ordinace, klientům, je-li to možné a účelné, tak zajišťujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v domově. Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru všeobecné praktické lékařství, psychiatrie a neurologie, též zkušení internisté, kardiologové a další ambulantní specialisté. Součástí zařízení je pracoviště fyzioterapeuta. V případě nutnosti ošetření mimo naše zařízení zajistíme transport s doprovodem. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů. Díky tomu jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim.

ALZHEIMER HOME Zátiší - Poskytujeme tu nejlepší možnou péči pro klienty s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí.

REZIDENCE Zátiší

ALZHEIMER HOME Zátiší je součástí rozlehlého moderního komplexu REZIDENCE Zátiší, který vedle pobytového zařízení sociálních služeb (domova se zvláštním režimem) současně poskytuje rezidenční bydlení pro seniory, chronicky nemocné a hendikepované. Těm všem náš ústav ALZHEIMER HOME z.ú. poskytuje řadu kvalitních služeb včetně terénní pečovatelské služby, domácí zdravotní péče, stravování, úklidu či praní prádla. Samozřejmostí je recepce s nepřetržitým provozem a tísňová služba. Součástí areálu jsou ordinace všeobecného praktického lékaře a ambulantních specialistů, centrum léčby nadváhy a obezity, stomatologické centrum, pracoviště fyzioterapie a masérů, kavárna s restaurací a samostatnou jídelnou pro obyvatele rezidence, dětský koutek, knihovna, rozlehlé atrium a soukromý park o rozloze 8.000 metrů čtverečných.

ALZHEIMER HOME Zátiší - studie exteriérù

 • ALZHEIMER HOME

  Ta nejlepší možná péče pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.
  Více informací
 • SENIOR HOME          

  Pečovatelská služba a domácí zdravotní péče.


  Více informací
 • MEDICAL CENTER      

  Nadstandardní zdravotní péče o naše klienty.


  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Kvalitní gastronomie v našich kavárnách a restauracích.


  Více informací