jak se stát klientem

Přemýšlíte o umístění Vašeho blízkého do některého z našich zařízení?

Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace a sjednáme termín nezávazné prohlídky. V případě, že se rozhodnete pro některé z našich zařízení, samozřejmě Vám pomůžeme s potřebnou administrativou.

jak se stát klientem

Kontaktní informace

+420 604 366 496

Praha a Střední Čechy

+420 737 810 315

Severovýchod Čech

+420 734 596 765

Jižní a západní Čechy

Alzheimer Home

Jak se stát klientem v 6 krocích

1
první krok
 • Vnímáte Vy nebo Váš blízký příznaky
  demence či Alzheimerovy choroby?
 • Navštivte lékaře – provede testy,
  stanoví diagnózu.
 • Zvážíte potřebu pobytové služby.
2
druhý krok
 • Žádost podáte na
  www.alzheimerhome.cz/zadost
 • Vyplňte žádost o přijetí
3
třetí krok
 • Kontaktuje Vás sociální pracovnice.
 • Osobně navštívíte centrum.
 • Předáte lékařské zprávy a dokumenty
  a dohodnete termín přijetí.
4
čtvrtý krok
 • Přivítáme Vás/Vašeho blízkého
  v našem centru.
5
pátý krok
 • Společně upravíme a vyzdobíme pokoj.
 • Proběhne adaptační proces a postupné
  zapojení do programu a aktivit.
6
šestý krok
 • Své blízké můžete kdykoliv navštívit
  nebo vzít na vycházky.

Užitečné informace a dokumenty

Jak se stát klientem - video