ALZHEIMER HOME Jihlava

Romana Havelky 4899/13, 586 01 Jihlava Tel: +420 734 596 765

(jednání se zájemci o službu)

jihlava@alzheimerhome.cz
+420 778 494 010
Další kontakty (klikněte)
ALZHEIMER HOME Jihlava

ALZHEIMER HOME

ALZHEIMER HOME představuje unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence. Domovy po celé republice jsou určené klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Posláním ALZHEIMER HOME je poskytování komplexní a individuálně zaměřené pobytové sociální služby. Odborný personál podporuje soběstačnost a aktivní způsob života klientů, respektuje jejich individuální zvyklosti a zachovává jejich práva a lidskou důstojnost.

 

ALZHEIMER HOME Jihlava

ALZHEIMER HOME Jihlava se nachází nedaleko centra města, obklopené zelení, v těsném sousedství s řekou Jihlavou. Centrum je bezbariérové. Společné prostory i zastřešené atrium nabízí klientům řadu míst k odpočinku, trávení času s blízkými, ale i k četným aktivitám.

Mezigenerační propojení v centru funguje díky Dětské skupině Ježeček. Děti se společně s klienty zapojují do aktivit pořádaných v centru i mimo něj. Jejich přítomnost má na psychiku klientů pozitivní vliv, dětská bezprostřednost vyvolává zájem i úsměv na tváři.

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti v testování paměti pro širokou veřejnost a hrdým držitelem certifikátu Vážka, garantujícím nejvyšší kvalitu poskytované péče.

Zdravotní péče

Našim klientům jsou poskytovány kvalitní zdravotní služby pokrývající základní odbornosti, které pomohou optimálně diagnostikovat a léčit všechny běžné zdravotní problémy a preventivně jim také předcházet. K dispozici je nadstandardně vybavené lékařské pracoviště. Je-li to možné a účelné, klientům tak zajišťujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v zařízení. Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru všeobecného praktického lékařství, psychiatrie či dalších oborů. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů. Díky tomu jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim.

ALZHEIMER HOME je součástí skupiny Penta Hospitals. Penta Hospitals provozuje v České republice síť nemocnic i odborných ambulancí a je naším přirozeným záměrem, abychom našim klientům i rodinám do budoucna nabízeli lepší a komplexnější zdravotní služby, které se tímto unikátním spojením nabízí. Ambulance Penta s.r.o. je ve všech našich zařízeních poskytovatelem zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství a dále ve vybraných oborech specializované ambulantní péče.

Certifikace Vážka®

Jsme hrdým držitelem certifikátu Vážka® garantujícím nejvyšší kvalitu poskytované péče. Certifikaci Vážka® uděluje Česka alzheimerovská společnost, kterou jsme v roce 2023 znovu obhájili.

ALZHEIMER HOME Jihlava je také kontaktním místem České alzheimerovské společnosti v testování paměti pro širokou veřejnost.

Kompletní vybavení všech pokojů

Naši klienti jsou ubytováni v příjemném domácím prostředí ve jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Všechny pokoje jsou kompletně vybaveny, přesto nabízíme možnost jejich vlastního dovybavení. Celý areál je plně bezbariérový.

 

ALZHEIMER HOME Jihlava

Kapacita domova

95

lůžek

Aktivizační činnosti

Být aktivní je důležité v každém věku. Naše klienty denně zapojujeme do celé řady činností, které jsou každému šité na míru. Znalost zvyků, zájmů a osobních potřeb nám pomáhá připravit skladbu činností tak, aby pro klienta byly potěšením a zpříjemněním dne. Proškolený personál při své práci využívá různých metod a způsobů přístupu a komunikace s klientem pomocí bazální stimulace a prvků validace.

Základními kameny aktivizačních činností jsou reminiscenční terapie, tréninky paměti, muzikoterapie. K aktivizaci slouží i multisenzorická místnost zvaná Snoezelen, rehabilitaci, cvičení jemné a hrubé motoriky, aromaterapii, terapeutické vaření a pečení, ale i pro vyrábění sezonních dekorací a dárků formou ručních prací. Navíc v centru pravidelně probíhá canisterapie.

Nezavíráme se ani před světem – právě naopak: jezdíme na výlety, výstavy i do divadel, organizujeme hudební, pěvecká, taneční a recitační vystoupení. S řadou akcí nám pomáhají dobrovolníci.

Dětská skupina Ježeček

Mezigenerační propojení v centru funguje díky Dětské skupině Ježeček, Děti se společně s klienty zapojují do aktivit pořádaných v centru i mimo něj. Jejich přítomnost má na psychiku klientů pozitivní vliv, dětská bezprostřednost vyvolává zájem i úsměv na tváři.

ALZHEIMER HOME Jihlava

Reference

 • Vážená paní ředitelko, s pověřením rodiny, a i jménem svým, Vám chceme vyjádřit poděkování za přípravu a provedení oslavy narozenin naší maminky a babičky ve Vašem zařízení ALZHEIMER HOME. Byli jsme velmi spokojeni s přípravou, organizací a zajištěním oficiálních gratulantů a medií. Myslíme si, že takto vytvořené prostředí bylo důstojným místem pro oslavu 100letého výročí narození naší maminky a babičky. Současně při této příležitosti Vás žádáme o vyslovení poděkování celému personálu, který akci zajišťoval. Na závěr bychom Vám a všem pracovníkům ALZHEIMER HOME Jihlava chtěli poděkovat za nadstandartní péči, se kterou se setkáváme v AH od prvního okamžiku. Náš obdiv patří vám všem, kteří se na zajištění chodu a péče o klienty AH podílíte.
  Rodina Novákova (duben 2024)
 • Také touto cestou bych chtěl poděkovat a vyjádřit obdiv vám všem za péči a trpělivost s vašimi klienty. Měl jsem s manželkou možnost dva měsíce téměř každý den obdivovat práci vašich zaměstnanců, s jakou láskou a porozuměním se starají o cca 90  klientů. Opravdu smekám, tuto práci nemůže vykonávat každý. Děkujeme.  
  rodina S.
 • Dobrý den, vzhledem k tomu, že není naděje na zlepšení stavu nemoci, budeme rádi, když babička prožije zbytek života ve společnosti a v prostředí, kde se jí dostane náležité péče, kterou my jako rodina nejsme schopni babičce poskytnout a ona bude moci důstojně a naplno prožít a hlavně si užít čas u Vás. Už při první návštěvě jsme věděli, že jsme se rozhodli správně. Viděli jsme, jaký máte vztah a chování k lidičkám, které tam máte. Včerejší příjem to jen potvrdil. Víme, že to nemáte určitě jednoduché a proto bychom Vám všem chtěli ještě jednou poděkovat za Vaši péči a za Vaši pozitivní náladu.
  S.S.
 • Lékařská věda je na takové úrovni, že dokáže prodloužit život člověka, ale mnohdy na úkor kvality života. Proto musí vznikat taková centra pomoci, která pomáhají ten život alespoň trochu žít. Chtěli jsme vám celému kolektivu, od ředitelky, přes administrativu, kuchařky, sestřičky, pečovatele a další pomocné síly poděkovat, že se staráte o takové lidi, ke kterým patřila i paní J.D.. Moc si vážíme toho, co pro ně děláte. Věříme, že je to namáhává a náročná práce, a tak bychom byli rádi, aby se toto poděkování přečetlo na nějakých poradách a dostalo se tak ke všem zaměstnancům centra v Jihlavě. Děkujeme vám všem, kdo jste nám pomáhali starat se 24 hodin denně o naši babičku, prababičku a praprababičku J.D. Rodina C.
  Rodina C (Jihlava)
 • Dobrý den vážení a milí zaměstnanci centra, Nemám vhodná slova na to, abych vám vyjádřila naše díky za vaši péči a starostlivost, kterou věnujete naší tetě. Vám všem patří velký dík a nesmírný obdiv, že tak nelehkou práci dokážete zvládat s úsměvem a klidem, který přenášíte na své klienty a jejich rodinné příslušníky. H.H. s manželem
  H.H. (Jihlava)
ALZHEIMER HOME Jihlava

Virtuální prohlídka

ALZHEIMER HOME Jihlava

Partneři 2023

PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA.

Statutární město Jihlava přispívá na financování provozních nákladů sociální služby ALZHEIMER HOME Jihlava.

ALZHEIMER HOME Jihlava

Partneři 2024

ALZHEIMER HOME Jihlava

Jak se stát klientem

ALZHEIMER HOME Jihlava

Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava

+ 420 734 596 765

ALZHEIMER HOME Jihlava

Kontakty, 7:00 - 15:30

Mgr. Jaroslava Tkáčová
Ředitelka zařízení
+420 778 494 010 jaroslava.tkacova@alzheimerhome.cz
Mgr. Daniela Škorpíková
Sociální pracovník
+420 778 494 015 daniela.skorpikova@alzheimerhome.cz
Kristýna Siberová
Vrchní sestra
+420 778 494 011 kristyna.siberova@alzheimerhome.cz
Bc. Jindra Slavíková
Jednání se zájemci o službu - region Jižní a Západní Čechy
+420 734 596 765 jindra.slavikova@alzheimerhome.cz
ALZHEIMER HOME Jihlava

Kontakty - sesterna

Sesterna A
Službu konající sestra
+420 778 494 023
Sesterna B
Službu konající sestra
+420 778 494 013
ALZHEIMER HOME Jihlava

Kde nás najdete