ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek +420 724 383 772

jednání se zájemci o umístění

michaela.valcikova@alzheimerhome.cz
+420 724 393 130
Další kontakty (klikněte)
Frýdek budova
ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

O ALZHEIMER HOME

ALZHEIMER HOME představuje unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence. Domovy po celé republice jsou určené klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Posláním ALZHEIMER HOME je poskytování komplexní a individuálně zaměřené pobytové sociální služby. Odborný personál podporuje soběstačnost a aktivní způsob života klientů, respektuje jejich individuální zvyklosti a zachovává jejich práva a lidskou důstojnost.

 

Zdravotní péče

Našim klientům jsou poskytovány kvalitní zdravotní služby pokrývající základní odbornosti, které pomohou optimálně diagnostikovat a léčit všechny běžné zdravotní problémy a preventivně jim také předcházet. K dispozici je nadstandardně vybavené lékařské pracoviště. Je-li to možné a účelné, klientům tak zajišťujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v zařízení. Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru všeobecného praktického lékařství, psychiatrie či dalších oborů. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů. Díky tomu jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim.

ALZHEIMER HOME je součástí skupiny Penta Hospitals. Penta Hospitals provozuje v České republice síť nemocnic i odborných ambulancí a je naším přirozeným záměrem, abychom našim klientům i rodinám do budoucna nabízeli lepší a komplexnější zdravotní služby, které se tímto unikátním spojením nabízí. Z tohoto důvodu se právě společnost Ambulance Penta s.r.o. (ze skupiny Penta Hospitals) postupně v našich zařízeních stává novým poskytovatelem zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství a dále ve vybraných oborech specializované ambulantní péče.

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Kompletní vybavení všech pokojů

Naši klienti jsou ubytováni v příjemném domácím prostředí. Všechny pokoje jsou kompletně vybaveny, přesto nabízíme možnost jejich vlastního dovybavení.

 

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Aktivizační činnosti

Být aktivní je důležité v každém věku. Naše klienty denně zapojujeme do celé řady činností, které jsou každému šité na míru. Znalost zvyků, zájmů a osobních potřeb nám pomáhá připravit skladbu činností tak, aby pro klienta byly potěšením a zpříjemněním dne. Proškolený personál při své práci využívá různých metod a způsobů přístupu a komunikace.

V domově pracujeme s klientyi formou individuálních činností nebo skupinových aktivit dle jejich přání a potřeb.

Uživatelům zajišťujeme aktivizační činnosti, které zahrnují cvičení jemné motoriky, pohybově koncentrační cvičení a nácvik sebeobsluhy. V rámci výtvarných činností jsou k dispozici pomůcky na malování, stříhání, lepení a různé materiály pro vytváření výrobků a dárků. Důraz je kladen i na slovní podporu a motivaci, či jen sdílení společného času povídáním, předčítáním nebo poslechem hudby.

V domově také věnujeme pozornost duchovním potřebám uživatelů. Spolupracujeme s organizací ADRA. Dobrovolníci této organizace se uživatelům věnují individuálně nebo formou skupinových aktivit. V rámci těchto aktivit jsou zprostředkovány kulturní a pěvecká vystoupení.

V průběhu roku jsou organizovány výlety, besedy, výstavy a různé společenské akce.

Naši zaměstnanci jsou proškoleni v rámci konceptu Bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci, pohybové schopnosti a je nezbytnou součástí kvalitní péče.

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Galerie

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Virtuální prohlídka

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Jak se stát klientem

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Hlavní třída 2326, 738 01, Frýdek-Místek

tel.: +420 724 393 130

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Kontakty

Mgr. Radomíra Havelková
Ředitelka zařízení
+420 724 393 130 radomira.havelkova@alzheimerhome.cz
Bc. Denisa Filipcová
Vrchní sestra
+420 602 721 971 denisa.filipcova@alzheimerhome.cz
Renata Sládková
Vedoucí sociální péče
+420 601 699 025 renata.sladkova@alzheimerhome.cz
Bc. Klára Plošková
Sociální pracovník
+420 604 476 433 klara.ploskova@alzheimerhome.cz
Michaela Zatloukalová
aktivizační pracovník
420 601 698 937 aktivizace.fm@alzheimerhome.cz
ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Kontakty - sesterna

Nepřetržitá linka
Službu konající sestra
+420 727 801 049
ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek

Kde nás najdete