ALZHEIMER HOME

S láskou jako doma

K našim klientům přistupujeme stejně, jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se u nás cítili jako doma a mezi svými blízkými. Představujeme unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni.

komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou

Špičkové zdravotně sociální služby

Jen velmi málo zařízení v České republice dokáže nabídnout špičkové zdravotně sociální služby pod jednou střechou. Nám v ALZHEIMER HOME se to v podařilo. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba). Naší specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci.

K našim klientům přistupujeme stejně, jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se u nás cítili jako doma a mezi svými blízkými.

odborný personál

Aktivní způsob života klientů

Posláním ALZHEIMER HOME je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené pobytové i terénní sociální služby a domácí zdravotní péče. Odborný personál podporuje soběstačnost a aktivní způsob života klientů, respektuje jejich individuální zvyklosti a zachovává jejich práva a lidskou důstojnost.

ALZHEIMER HOME

Unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb

Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME nabízí v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. Naší specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci. Naše zařízení jsou určena klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Služby jsou poskytovány v komfortních, bezpečných a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybavených pobytových zařízeních sociálních služeb – domovech se zvláštním režimem. Od ostatních poskytovatelů se odlišujeme unikátním propojením zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. K dispozici máme špičkově vybavené ordinace, s nejmodernějšími přístroji. Díky tomu našim klientům, pokud je to vhodné a účelné, poskytujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v domově.

ALZHEIMER HOME

Špičkoví odborníci v oboru všeobecné praktické lékařství, psychiatrie a neurologie

Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru všeobecné praktické lékařství, psychiatrie a neurologie, též zkušení internisté, kardiologové a další ambulantní specialisté. Součástí péče jsou služby fyzioterapeutů a nutričního terapeuta. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů a díky telemedicínským technologiím trvalou, 24 hodinovou dostupnost našich lékařů. Tak jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim.

ALZHEIMER HOME je součástí skupiny Penta Hospitals.