ALZHEIMER HOME

S láskou jako doma

Naší specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci. K našim klientům přistupujeme stejně, jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se u nás cítili jako doma a mezi svými blízkými.

 

komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou

Unikátní propojení sociálních a zdravotních služeb

Nabízíme unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. Naše zařízení jsou určena klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Služby jsou poskytovány v komfortních, bezpečných a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybavených pobytových zařízeních sociálních služeb. Pro náš ochotný personál je individuální, vlídný a osobní přístup naprostou samozřejmostí. Péče o  klienta je zajištěna pravidelně školeným a sehraným týmem pracovníků v sociálních službách, všeobecnými a praktickými sestrami a  dalšími pracovníky. Základem péče je snaha o  maximální aktivizaci klienta a  uspokojení všech jeho individuálních potřeb s využitím nejmodernějších postupů.

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb:

  • domov se zvláštním režimem
  • domov pro seniory
  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • pečovatelská služba
ALZHEIMER HOME

Aktivní způsob života klientů

Odborný personál podporuje soběstačnost a aktivní způsob života klientů, respektuje jejich individuální zvyklosti a zachovává jejich práva a lidskou důstojnost.

Naše klienty denně zapojujeme do celé řady činností, které jsou každému šité na míru. Důkladná znalost každého klienta, jeho zvyků, koníčků a zájmů a osobních potřeb nám pomáhá připravit skladbu činností tak, aby pro klienta byly co nejpříjemnější. Proškolený personál při své práci využívá různých metod a způsobů přístupu a komunikace s klientem. Například pomocí tréninků paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, bazální stimulace nebo cvičení jemné a hrubé motoriky, terapeutické vaření a pečení.

V rámci aktivizačních činností pořádáme také v našich zařízeních dámský a pánský klub, kde probíráme klasické ženské radosti i starosti, líčíme se, relaxujeme s pleťovou maskou nebo si lakujeme nehty. Pánové, nerušeni ženami, diskutují o sportu, politice a dalších, ryze mužských tématech.

Neuzavíráme se – právě naopak: jezdíme na výlety – navštěvujeme historická místa, muzea, divadla, ZOO.

Pravidelně naše centra navštěvuje také duchovní.

ALZHEIMER HOME

Zdravotní služby

Našim klientům jsou poskytovány kvalitní zdravotní služby pokrývající základní odbornosti, které pomohou optimálně diagnostikovat a léčit všechny běžné zdravotní problémy a preventivně jim také předcházet. K dispozici je nadstandardně vybavené lékařské pracoviště. Je-li to možné a účelné, klientům tak zajišťujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v zařízení. Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru všeobecného praktického lékařství, psychiatrie či dalších oborů. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů. Díky tomu jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim.

ALZHEIMER HOME je součástí skupiny Penta Hospitals. Penta Hospitals provozuje v České republice síť nemocnic i odborných ambulancí a je naším přirozeným záměrem, abychom našim klientům i rodinám do budoucna nabízeli lepší a komplexnější zdravotní služby, které se tímto unikátním spojením nabízí. Z tohoto důvodu se právě společnost Ambulance Penta s.r.o. (ze skupiny Penta Hospitals) postupně v našich zařízeních stává novým poskytovatelem zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství a dále ve vybraných oborech specializované ambulantní péče.

ALZHEIMER HOME

Kvalita péče

Naším hlavním cílem je, aby péče o klienty byla co nejkvalitnější. A jak klienti, tak jejich blízcí byli s námi poskytovanými službami co nejspokojenější.

Management kvality péče je součástí našeho akčního plánu. Neustálé zlepšování kvality péče o naše klienty je naším základním posláním. Je založeno na jejím stálém vyhodnocování ve všech oblastech péče či na našich investicích do vybavení.

Naším cílem je mít také na všech zařízeních certifikaci Značku kvality udělovanou Asociací poskytovatelů sociálních služeb nebo certifikace Vážka udělovanou Českou alzheimerovskou společností.

Hodnotit naši péči a náš přístup může kontinuálně každý návštěvník ve všech našich zařízeních pomocí terminálů nebo QR kódů.

 

ALZHEIMER HOME

Rodina a komunikace

Kvalitní komunikace s blízkými našich klientů je důležitou a nedílnou složkou naší péče. Úzká spolupráce je nedílnou součástí naší práce a jsme v pravidelném kontaktu. Blízcí mají možnost klienta kdykoliv navštívit, trávit s ním společný čas a zapojovat se do aktivit. Organizujeme také společné akce – například Zahradní slavnosti či Dny otevřených dveří.

Aktivity a informace také pravidelně uveřejňujeme na:

  • Webových stránkách – sekce Aktuality, které jsou u každého z domovů.
  • Facebooku – každé zařízení má své facebookové stránky. Máme také centrální Facebook. 
  • Rodinné zóně – speciální části webových stránek, které jsou určena výhradně rodinným příslušníkům. V současné době dokončujeme přípravu pro každý náš jednotlivý domov.
  • Zpravodaj – pro každý náš domov vydáváme 4x ročně.

Pro klienty zajišťujeme veškerou administrativu. Příbuzným klientů je k dispozici základní sociální poradenství.