ALZHEIMER HOME

WITH LOVE, JUST LIKE AT HOME

We take the same approach to our clients as if they were members of our own family. With love. To make them feel at home with us, and amongst people close to them. We present a unique combination of health and social services to the highest possible standard.

comprehensive care for the elderly and Alzheimer's patients

Top medical and social services

Jen velmi málo zařízení v České republice dokáže nabídnout špičkové zdravotně sociální služby pod jednou střechou. Nám v ALZHEIMER HOME se to v podařilo. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba). Naší specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci.

We treat our clients the same way we treat our family members. With love. To make them feel at home with us and among their loved ones.

professional staff

Active lifestyle of clients

The mission of ALZHEIMER HOME is to provide quality, individually focused residential and outreach social services and home health care. The professional staff supports the clients' self-sufficiency and active lifestyle, respects their individual habits and preserves their rights and human dignity.

ALZHEIMER HOME

Unique linking of health and social services

Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME nabízí v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. Naší specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci. Naše zařízení jsou určena klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Služby jsou poskytovány v komfortních, bezpečných a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybavených pobytových zařízeních sociálních služeb – domovech se zvláštním režimem. Od ostatních poskytovatelů se odlišujeme unikátním propojením zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. K dispozici máme špičkově vybavené ordinace, s nejmodernějšími přístroji. Díky tomu našim klientům, pokud je to vhodné a účelné, poskytujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v domově.

ALZHEIMER HOME

Top experts in the fields of general practice, psychiatry and neurology

Our collaborators are top specialists in the field of general practical medicine, psychiatry and neurology, as well as experienced internists, cardiologists and other outpatient specialists. Care includes the services of physiotherapists and a nutritional therapist. We have a sophisticated system of medical visits and regular preventive check-ups of the mental and physical condition of our clients and, thanks to telemedicine technologies, permanent, 24-hour availability of our doctors. Thus, we are able to catch any change in health status and immediately adjust the treatment, nursing and dietary regimen.

ALZHEIMER HOME is part of the Penta Hospitals group.