SENIOR HOME

Pečovatelské služby

K našim klientům přistupujeme stejně jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se s námi cítili jako mezi svými blízkými.

Skvělá zpráva! Rozšiřujeme divizi Domácí péče a hledáme do našeho týmu nové kolegy, kolegyně. 

Registrovaný poskytovatel zdravotních služeb

Pečovatelské služby SENIOR HOME

Pečovatelské služby SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Přispívá tak ke spokojenému a bezpečnému zvládání stáří a zdravotních obtíží v pohodlí vlastního domova. V případě, že to vyžaduje zdravotní stav klienta, jsou k dispozici zdravotní sestry domácí péče. Ostatní potřeby a přání klientů pak zajišťuje široká nabídka dalších služeb. Stejně, jako je tomu u námi poskytovaných pobytových služeb, i v rámci domácí zdravotní péče a pečovatelské služby je naší specializací komplexní péče o seniory a dlouhodobě nemocné. Tomu odpovídá i kvalifikace našeho personálu a špičkové technické vybavení.

vysoce odborná péče v přirozeném domácím prostředí

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba

Domácí péče (někdy též nazývaná domácí zdravotní péče) zkracuje nebo nahrazuje hospitalizaci pacienta v nemocnici nebo v jiném ústavním zařízení. Je preferována pro své nesporné výhody spočívající zejména v pozitivním působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí a v blízkosti svých blízkých. To prokazatelně pozitivně přispívá ke zlepšení celkového stavu pacienta a ke snížení rizika komplikací.

Skvělá zpráva! Rozšiřujeme divizi Domácí péče a hledáme do našeho týmu nové kolegy, kolegyně. 

nabídneme individuální řešení zdravotní a/nebo sociální situace

Docházíme přímo do domácností klienta

  • Vaše požadavky s vámi podrobně probereme, informujeme vás o vhodnosti péče a nabídneme individuální řešení zdravotní a/nebo sociální situace vaší nebo vašeho blízkého.
  • V rámci domácí zdravotní péče docházíme přímo do domácnosti v termínech a rozsahu dle indikace ošetřujícího lékaře, vždy však dbáme na přání a preference našich klientů.
  • Poskytujeme vysoce kvalitní a spolehlivé služby citlivým, vlídným a osobním přístupem.
  • Garantujeme vysokou odbornou úroveň našich všeobecných sester a včasné a řádné provedení indikovaných výkonů.
  • Samozřejmostí je dodržování doporučených ošetřovatelských postupů, etického kodexu a celoživotní vzdělávání zdravotnického personálu.
  • V případě poskytování pečovatelské služby postupujeme na základě sociálního šetření, analýzy potřeb a příslušných zákonných standardů kvality.
ALZHEIMER HOME

Rozsah a kvalita potřebné zdravotní péče

K našim klientům přistupujeme stejně jako ke členům své rodiny. S láskou. Aby se s námi cítili jako mezi svými blízkými.

Posláním domácí péče je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní péče, aby k hospitalizaci klienta docházelo jen tehdy, když je to nezbytně nutné.

ALZHEIMER HOME

Kontaktní údaje

Mgr. Jiřina Žežulová
vrchní sestra domácí péče
Tel: +420 702 245 402
jirina.zezulova@alzheimerhome.cz