Organizační změna

Vážení rodinní příslušníci,

dovolujeme si Vás informovat o organizačních změnách v našem domově ALZHEIMER HOME Ostrava.

Od dnešního dne povede zařízení ALZHEIMER HOME Ostrava pan Mgr. Záviš Pavlas.

Pan Pavlas má v sociální oblasti dlouholeté zkušenosti. Na různých funkcích v odboru sociálních věcí a zdravotnictví pracoval na Magistrátu města Ostravy. Plynule tak naváže na práci své předchůdkyně, Těší se jak na klienty, na spolupráci s vysoce odborným týmem zaměstnanců, tak s Vámi – rodinnými příslušníky.

Věříme, že se ALZHEIMER HOME Ostrava, a samozřejmě i ostatní pobočky, budou nadále úspěšně rozvíjet a nabídkou rozsahu služeb a úrovní péče se budou řadit ke špičkám ve svém oboru.

Kontakt na nového ředitele zařízení ALZHEIMER HOME Ostrava:

Mgr. Záviš Pavlas
Tel.: +420 775 893 806
Email: zavis.pavlas@alzheimerhome.cz

Veškeré aktuální kontakty, ale i zprávy o dění v domově naleznete na webových stránkách www.alzheimerhome.cz/ostrava

S úctou a pozdravem

Mgr. Katarína Valentová

regionální ředitelka pro oblast Morava

Tel.: +420 722 986 651
E-mail: katarina.valentova@alzheimerhome.cz