Trénink paměti AHP

S klienty jsme vymýšleli rýmy na daná slova.
Klienti dostali papír, kde byl seznam slov. Nejprve si sami zkusili napsat slova, která se jim rýmovala se zadanými slovy. 🌞
Společnými silami jsme jich vymysleli mnohem více.☺️