Smyslová terapie

Smyslová terapie v ALZHEIMER HOME Zátiší byla tentokrát zaměřena na téma „variace různých chutí“. Nabízí pomůcky, které stimulují smyslové vnímání. Důraz je kladen na zapojení jednotlivých smyslů – sluchu, zraku, čichu a hmatu. Zaměřili jsme se na chuťové vjemy. Klienti poznávali rozličnost chutí. Užili jsme si spoustu legrace a klientům to šlo skvěle.