Pravidelné bohuslužby

V našem centru nezapomínáme na naplnění duchovních potřeb a proto nás těší pravidelnost bohoslužeb a zájem o ně.