Práce s počítačem

V ALZHEIMER HOME Minkovice jsme zahájili počítačový kurz pro naše klienty, kteří o něj projevili velký zájem. Na první lekci se klienti naučili, jak pracovat s myší, dozvěděli se princip fungování internetu a pošty. Zároveň byli seznámeni i s bezpečným chováním ve virtuálním světě. Aktivita se všem moc líbila!