Povídání z fary – život Panny Marie

Za klienty ALZHEIMER HOME Boskovice si přichází pravidelně každý měsíc popovídat paní Pohlová z místní fary. Dnešním tématem byl život Panny Marie a poutní místa v Jihomoravském kraji. Klienti mají tyto besedy velice rádi, protože se vždy dozvědí něco zajímavého. 🤗