Organizační změny

Vážení rodinní příslušníci,

dovolujeme si Vás informovat o organizačních změnách v našem domově ALZHEIMER HOME Minkovice.

Na základě výsledků výběrového řízení byla, s účinností od 1. března 2023, jmenována do funkce ředitelky zařízení Minkovice PhDr. Mária Okruhlicová.

Mária Okruhlicová má dlouholeté zkušenosti v řízení a organizaci sociálních služeb. Plynule tak naváže na práci svého předchůdce.

Kontakt na novou ředitelku:

PhDr. Mária Okruhlicová
Tel.: +420 739 733 783
Email:  maria.okruhlicova@alzheimerhome.cz

Navštivte naše nové webové stránky https://www.alzheimerhome.cz/alzheimer-home-minkovice/ , kde naleznete veškeré kontakty, ale i zprávy z dění v domově.

S úctou a pozdravem

Mgr. Alexandra Urbanová

regionální ředitelka

Tel.: +420 702 297 557
E-mail: alexandra.urbanova@alzheimerhome.cz