Krasopis

Nedávno se naši věnovali krasopisu. Nejprve si všichni uvolnili ruku grafomotorickým cvičením, a pak vykreslovali písmenka jednotlivých slov nebo nadpisů připravených obrázků. Výsledné práce jsme pak vystavili na stěně jídelny. Odpolední hodina utekla jako voda a všichni jsme se shodli, že jsme strávili příjemné odpoledne.