Folklor v Průhonicích I.

Tématické dny jsou v Průhonicích oblíbenou zábavou. V květnu si aktivizační pracovníci nachystali téma folklor, zvyky a tradice. Ve dvou dnech si s klienty připomněli význam krojů, lokálních tradic a zvyků, připomněli si tradice, které jsou již zapomenuty, ale také ty, které by měly být zachovány pro další generace. V prvním dnu nechyběl autentický středočeský kroj, sbírka porcelánu, poslech tradičních lidových písní, ukázka původních zástěrek a v závěru ani oblíbený tanec. A největší překvapení? Aktivizační pracovnice Eliška představila rodinnou památku v podobě kroje po babičce, kterou doprovodila i dávnými fotografiemi z 50.let. Byla to velká náhoda a dojemný okamžik, když se našla klientka, která poznala své staré známé!