Děkujeme – pohlednicová výzva

S obrovskou odezvou se shledal letošní ročník „pohlednicové výzvy“, kdy všem klientům během celého měsíce chodila přání ze všech koutů republiky. Všem moc děkujeme!
Rozzářené oči našich klientů byly pro všechny tou největší odměnou. 🥰🥰🥰 V ALZHEIMER HOME Jihlava bychom velmi rádi poděkovali dětem ze Základní školy Podolí u Brna, kdy se zapojila 4. třída, dále pak dětem ze Základní školy Puklice, které vyrobily přání pro všech našich 95 klientů.