Betlémské světlo v ALZHEIMER HOME Boskovice

Dne 23.12.2022 nás v ALZHEIMER HOME Boskovice navštívil také skautský oddíl, který nám do zařízení přinesl Betlémské světlo a zazpíval našim klientům vánoční písně.🎤🕯️🎄

🔥BETLÉMSKÉ SVĚTLO🔥

“Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.“ 👣👏 (zdroj: www.betlemskesvetlo.cz)