ZUŠ MusicArt v Průhonicích

Po celý školní rok nás v Průhonicích navštěvovali žáčci ze Základní umělecké školy MusicArt Chodov. Každý měsíc předvedli klientům, co nového už umí, společně se seniory sdíleli své pokroky a 13.6. se v hojném počtu přišli před prázdninami rozloučit. V pestré směsici nástrojů vynikali úplně všichni. S obrovským obdivem děkujeme všem žáčkům, a především panu učiteli Michalovi za jeho osobní nasazení a stálou chuť vést děti k mezigeneračnímu propojování prostřednictvím hudby. Za pár let zcela jistě někoho z malých umělců budeme obdivovat na prknech, co znamenají svět.