Vystoupení dětí ZUŠ v ALZHEIMERHOME BOSKOVICE

Klienty domova v Boskovicích navštívili velice šikovné děti z místní Základní umělecké školy v Boskovicích. Děti našim klientům zpívaly, hrály, tancovaly a také zahrály divadelní představení. Všem zúčastněným velice děkujeme a budeme se těšit na další setkání v našem domově.