Výlet do sklárny

Naši klienti se vydali do sklárny p. Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova. Nejprve navštívili Křišťálovou zahradu, kde obdivovali prolínající se živou přírodu s překrásnými exponáty křišťálové flóry a fauny, vytvořenými mistry sklářského cechu zdejší sklárny 😃. Návštěva samotné hutě, kde bravurně předvedli zdejší mistři, jak tato krása vzniká, byla doplněna odborným výkladem o technologickém postupu výroby a vzniku hutního skla paní Bohunkou, se kterou jsme následně zavítali i do nedalekého kostela. Klienti byli z ukázky před očima vznikající vázy naprosto uchváceni. Měli třeba možnost si potěžkat sklářskou píšťalu. Výlet byl zakončen návštěvou Křišťálového chrámu, nacházejícího se nedaleko hutě. I zde nás provázela paní Bohunka a opět přímo fascinovala naše klienty svým úžasným výkladem. V tomto kostele pan Pačínek instaloval na 300 skleněných uměleckých děl. Některá díla mají i sakrální motivy, jako jsou andělé a kříže. Závěrem jsme byli vyzváni , abychom si v tomto překrásném Křišťálovém chrámu zazpívali 🎼a vychutnali si to nezaměnitelné kouzlo a akustiku tohoto místa. Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat p. Pačinkovi a jeho zaměstnancům za velmi milé přijetí a věnování drahocenného času naším klientům, kteří si odnesli z této návštěvy spousty nezapomenutelných zážitků 💙.