Vycházka mimo zařízení

S klienty si v rámci nácviku chůze a běžných dovedností vyšla aktivizační pracovnice Iva na drobné nákupy a posezení v parku.