Valentýn ♥️

Legenda praví, že kdysi dávno žil kněz Valentýn. Claudius II., tehdejší vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili. To ze strachu, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli by do boje.
Valentýn vládci vzdoroval a mladé páry tajně oddával. Byl zatčen a následně 14.února popraven.