Spolupráce se společností B.Braun

Ve spolupráci se společností B. Braun se ve všech našich domovech staráme o naše klienty. Do našich zařízení dochází každých 14 dní chirurgické sestry a kontrolují stav ran se zdravotnickým personálem ALZHEIMER HOME. Jedenkrát měsíčně přichází do zařízení chirurgický lékař, který rány zkontroluje a stanoví další postup v hojení. Pravidelné převazy, fotodokumentaci a popisy ran provádí zdravotnický personál ALZHEIMER HOME, který je pravidelně školen společností B. Braun.
Klikněte zde.