Probuzení smyslů

Jak již víme, tak mezi naše základní smysly patří zrak, hmat, čich, sluch a chuť. Naším úkolem bylo tyto smysly probudit a jednotlivě se jim věnovat. Děkujeme našim aktivizačním pracovnicím za důkladnou přípravu 💙.