Obraz ALZHEIMER HOME Zlín

Malování je jedna z činností, která klienty baví a některé dokonce naplňuje. Předlohou pro obraz nám bylo zařízení ALZHEIMER HOME Zlín, ve kterém klienti bydlí. S klientkami jsme se usadili okolo stolu, rozdělily práci a začaly malovat. Přestože každá pracovala samostatně, vzájemně si vypomáhaly a radily se. Obraz najdete na chodbě vestibulu našeho zařízení.