Nové zařízení ve Slavkově u Brna

TISKOVÁ ZPRÁVA

ALZHEIMER HOME skupiny Penta Hospitals přebírá sociální zařízení Skupiny B. Braun ve Slavkově u Brna

Domov s úsměvem B. Braun Omnia ve Slavkově u Brna se od 1. června stane součástí domovů ALZHEIMER HOME ze skupiny Penta Hospitals. Ta je s téměř třemi tisíci lůžky a třiceti domovy, největším poskytovatelem sociálních služeb v České republice. Domov s úsměvem ve Slavkově u Brna poskytuje komplexní péči lidem s nefrologickým onemocněním, kteří hledají důstojný domov k naplnění svých zdravotních, sociálních i citových potřeb. Zařízení, vybudované Skupinou B. Braun, spojuje pod jednou střechou dialyzační středisko, odborné ambulance, včetně dětské nefrologie, ultrazvukové pracoviště, radiodiagnostické pracoviště a rehabilitační centrum. Domov nabízí své služby i dalším klientům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zvláštní režim. Díky tomu Domov zapadá i do koncepce zařízení ALZHEIMER HOME.
„Naším cílem je poskytovat našim klientům kvalitní odbornou péči a komplexní služby nejen v sociální oblasti, ale i v segmentu zdravotnických služeb. Ideálně pod jednou střechou. A v tomto ohledu domov ve Slavkově u Brna zapadá do naší dlouhodobé koncepce,“ potvrzuje generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Dlouholeté zkušenosti a stabilní zázemí silné společnosti Penta Hospitals, jejíž jsou domovy ALZHEIMER HOME součástí, jsou tak zárukou dalšího rozvoje slavkovského centra.
ALZHEIMER HOME zachovává stejný rozsah služeb Domova s úsměvem jako doposud. Od 1. června 2023 nabízí 40 lůžek ve 26 pokojích. Celkem 16 lůžek pro osoby se zdravotním postižením a 24 lůžek se zvláštním režimem. „Zachování kvality péče o klienty Domova s úsměvem je naší absolutní prioritou. Proto také mezi oběma stranami došlo ke vzájemné dohodě ohledně garance plné kontinuity, včetně přechodu zaměstnanců k novému poskytovateli za stávajících podmínek,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun s tím, že dialyzační středisko, odborné ambulance i další zdravotnické služby zůstávají v neměnné podobě. Poskytovatelem zdravotní péče je i nadále Skupina B. Braun.