Školení Pracovníků v sociálních službách

Máte zájem pečovat o ty, kteří se již bez pomoci neobejdou?

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v pobytových nebo ambulantních zařízeních sociálních služeb nebo základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Práce v ALZHEIMER HOME přináší nejen pomoc druhým, ale i nejmodernější pracovní prostředí a vybavení, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení a benefitní programy. V případě zájmu o práci u nás kontaktujte.

Kde kurzy probíhají

Kurzy – jaro 2024

ALZHEIMER HOME Zátiší: Začátek 5. 3. 2024 – závěrečné zkoušky 29. 4. 2024

ALZHEIMER HOME Pardubice: Začátek 5. 3. 2024 – závěrečné zkoušky 30. 4. 2024

ALZHEIMER HOME České Budějovice: Začátek 12. 3. 2024 – závěrečné zkoušky 7. 5. 2024

ALZHEIMER HOME Průhonice: Začátek 7. 3. 2024 – závěrečné zkoušky 9. 5. 2024

ALZHEIMER HOME Minkovice: Začátek 7. 3. 2024 – závěrečné zkoušky 10. 5. 2024

ALZHEIMER HOME Ostrava: Začátek 14. 3. 2023 – závěrečné zkoušky 16. 5. 2023

Podrobnosti k doplnění

Cena kurzu

8 000,- CZK

Místo konání kurzu

v zařízení ALZHEIMER HOME dle místa konání kurzu

Rozsah kurzu

152 hodin – 72 hodin teorie a 80 hodin praxe V domově se zvláštním režimem v místě konání kurzu

V případě zájmu nás kontaktujte

Bc. Andrea Vandová
Specialista vzdělávání
+420 799 114 059 andrea.vandova@alzheimerhome.cz
Máte zájem se přihlásit - stačí vyplnit Přihlášku

Přihláška - kurz Pracovníka v sociálních službách