Školení Pracovníků v sociálních službách

Máte zájem pečovat o ty, kteří se již bez pomoci neobejdou?

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v pobytových nebo ambulantních zařízeních sociálních služeb nebo základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Práce v ALZHEIMER HOME přináší nejen pomoc druhým, ale i nejmodernější pracovní prostředí a vybavení, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení a benefitní programy. V případě zájmu o práci u nás kontaktujte.

Kde kurzy probíhají

Kurzy – jaro 2023

 

ALZHEIMER HOME České Budějovice – 28.3.2023 – 23.5.2023

ALZHEIMER HOME Ostrava – 4.4.2023 – 30.5.2023

ALZHEIMER HOME Průhonice (Praha – Východ) – 30.3.2023 – 25.5.2023

ALZHEIMER HOME Zátiší (Praha 4) – 4.4.2023 – 31.5.2023

Podrobnosti k doplnění

Cena kurzu: 6.800,-

Místo konání kurzu: v zařízení ALZHEIMER HOME dle místa konání kurzu

Rozsah kurzu: 152 hodin – 72 hodin teorie a 80 hodin praxe V domově se zvláštním režimem v místě konání kurzu

V případě zájmu nás kontaktujte

Máte zájem se přihlásit - stačí vyplnit Přihlášku

Přihláška - kurz Pracovníka v sociálních službách