Vyprávění o Veselém kopci

Jak jsme již mnohokrát zmiňovali, pravidelným návštěvníkem filipovského zámku je pastor pan Alexandr Štěpánovský. Ani dnes neochudil naše klienty o zajímavé promítání s poutavým vyprávěním.

Tentokrát nás všechny zavedl do skanzenu “ Veselý Kopec“, který leží v malebném kraji na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů v Pardubickém kraji. Toto muzeum v přírodě tvoří téměř třicet objektů, které dohromady tvoří osadu různých roubenek a usedlostí.

Přenesli jsme se tak zpátky v čase a opět jsme si připomněli, jak skromně lidé dříve žili. 🛖

Hltali jsme každé slovo a obrázky k tomu byly jako třešnička na dortu.

Moc jsme si to opět užili a jsme rádi, že pan Štěpánovský pravidelně zpříjemňuje dopoledne našim klientům. 😊