Popeleční středa

Tentokrát byla mše v ALZHEIMER HOME Slavkov trošku jiná. Termín připadl na popeleční středu. Pan farář Jiří Janoušek nám do zařízení přinesl popel a klienty s ním při mši označil. Byli za tuto možnost rádi. Po mši si ještě chvíli popovídali a pan farář navštívil klienty na pokojích.