Masopustní veselí

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu,
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu?
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu,
dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu. (Píseň Masopust)
I v našem ALZHEIMER HOME Zlín proběhlo masopustního odpoledne. Rej masek rozveselil zúčastněné klienty. Tančilo se, veselilo, jedlo a pilo a bylo nám dobře. Po té šly masky navštívit klienty na pokojích.😉💙