Masopustní rej v Alzheimer Home Prácheň.

Masopustní rej v ALZHEIMER HOME Prácheň 🤡. S našimi klienty jsme si užili i další tradici, masopust, v podání zaměstnanců, kteří si připravili krásné masky a veselé písničky.