Canisterapy

Svou návštěvou nás v ALZHEIMER HOME Sychrov poctil nový kamarád Dáreček, který k nám bude pravidelně docházet každý měsíc i se svou paničkou Verčou. Oběma moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu.