Beseda o knihách

Uvítali jsme v ALZHEIMER HOME Zlín paní Petru Janošovou, knihovnici z Krajské knihovny Františka Bartoše. Její beseda o knihách byla velmi zajímavá. Povídala jak o všeobecně známých titulech, i pro klienty méně známých titulech. Slyšeli jsme úryvky z Babičky, Broučků, Honzíkovy cesty, Dobrého vojáka Švejka i knihy Hana. V průběhu besedy s ní klienti nadšeně spolupracovali. Děkujeme paní Janošové za milou návštěvu a těšíme se na příště.