ALZHEIMER HOME

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba

Domácí péče (někdy též nazývaná domácí zdravotní péče) zkracuje nebo nahrazuje hospitalizaci pacienta v nemocnici nebo v jiném ústavním zařízení. Je preferována pro své nesporné výhody spočívající zejména v pozitivním působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí a v blízkosti svých blízkých. To prokazatelně pozitivně přispívá ke zlepšení celkového stavu pacienta a ke snížení rizika komplikací.