5 Oktober

ALZHEIMER HEIM Loucký Mlýn

Tag der offenen Tür in Chelčice (Loucký Mlýn und Písek Prácheň)
10:00  - 15:00
Woche der sozialen Dienste im ALZHEIMER HOME