Rozšířili jsme ALZHEIMER HOME v Ostrově

Za zhruba 16 milionů korun přibylo v zařízení dalších 18 lůžek i nové prostory pro aktivizační činnost. Naše skupina Penta Hospitals tak aktivně reaguje na vysokou poptávku po nových kapacitách i vysoké kvalitě služeb pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Po otevření domova v Nepomuku u Plzně tak jde o další investici skupiny do sociální péče na západě Čech.
ALZHEIMER HOME je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Od roku 2018, kdy ho převzala skupina Penta Hospitals, vyrostl z pouhých pěti domovů do sítě 34 zařízení, která disponuje kapacitou více než tři a půl tisíce lůžek a zaměstnává více než dva a půl tisíce lidí.
Domovy sítě ALZHEIMER HOME se vyznačují nejen vysokou kvalitou ubytovacích služeb, ale také širokou nabídkou aktivizačních programů, které přispívají ke zpomalení rozvoje Alzheimerovy choroby. Samozřejmostí je pak vazba na kvalitní medicínské služby.
„To nám umožňuje hlavně synergie s našimi nemocnicemi v regionu. Díky ní umíme poskytnout klientům domova řadu služeb které v sociálním segmentu nejsou vůbec běžné. Zajišťujeme pro ně například v místě služby očního lékaře, stomatologa i dalších specialistů. A v budoucnosti tuto spolupráci našich sociálních a zdravotnických zařízení chceme dál posilovat,“ dodala generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková.