Feinmotorische Fähigkeiten üben

V ALZHEIMER HOME Prácheň se pravidelně věnujeme procvičování jemné motoriky.