Canisterapie

Do ALZHEIMER HOME Pitkovice přijela milá návštěva 😊

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Každý měsíc se budeme těšit z navázané spolupráce.