Aktivizace pro menší skupiny

Aktivizace pro menší skupiny v podobě hudebního vystoupení a předčítání v ALZHEIMER HOME Ostrava 🎶📖