AHO-PŘÍPRAVA POHOŠTĚNÍ

Klienti z ALZHEIMER HOME Ostrov se sešli, aby s láskou a pečlivostí připravili na oslavu narozenin to nejlepší pohoštění, které může jen srdce plné zkušeností a životní moudrosti nabídnout. Nebyla to jen příprava jídla, byly to příběhy, které si mezi sebou vyprávěli, smích, který prozářil místnost, vzájemná podpora a uznání, které si dávali. Každý z nich vkládal do přípravy pohoštění kousek svého srdce, aby oslavencům připravili nezapomenutelný zážitek.