AHO-MUZIKOTERAPIE S BUBNY

ALZHEIMER HOME Ostrov se proměnilo v živou dílnu plnou rytmu a energie. Skupina klientů, odhodlaná zkoušet nové aktivity a rozvíjet své dovednosti, se sešla, aby se aktivně zúčastnila netradiční, avšak fascinující formy terapie – muzikoterapie s bubny. Terapeut vysvětlil, že cílem muzikoterapie není jen učit se hrát na nástroje, ale především propojit se s vlastními emocemi a s ostatními účastníky skrze společné hraní. Muzika a rytmus mají jedinečnou schopnost otevírat srdce, uvolňovat napětí a podporovat pocit sounáležitosti.