AHO-MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

V ALZHEIMER HOME Ostrov probíhá jedinečný projekt, kdy za klienty dochází studentky ze Střední pedagogické školy, gymnázium a vyšší odborné školy Karlovy Vary v rámci své praxe. Tato spolupráce přináší obrovskou radost nejen seniorům, ale i studentkám, které tak získávají cenné zkušenosti v oblasti péče a vzdělávání. Senioři jsou nadšeni z přítomnosti mladých lidí, kteří s nimi pravidelně procvičují kognitivní funkce prostřednictvím různých aktivit a cvičení. Tyto pravidelné návštěvy přinášejí seniorům nový impuls a motivaci. Studentky se zaměřují na trénink paměti, logického myšlení a dalších důležitých dovedností, což výrazně přispívá k udržení jejich mentální kondice. Díky této spolupráci se nejen zlepšuje kvalita života seniorů, ale také se vytváří mezigenerační pouto, které je obohacující pro obě strany. ❤️