Koncert a autorské čtení

Naší pravidelnou návštěvnicí se stala paní Tomanová. Tentokrát nám přijela do ALZHEIMER HOME SLAVKOV nejen zazpívat, ale také sebou vzala knížku, kterou napsala. Zazpívala nám písničky z dob mládí našich klientů a také přečetla krátké příběhy. Jednalo se o příběhy o zvířátkách, které se klientům moc líbily. Moc děkujeme a už se těšíme na příště.