Zabíjačkové hody

Přichází doba masopustu a s ním také zabijačky a vepřové hody. I my ve Filipově jsme si toto období rádi připomenuli .

Počátek zabijaček sahá daleko, podle nálezů byl už v 9. století před naším letopočtem člověk schopen zužitkovat celé prase beze zbytků. Řeznické řemeslo vzniklo ve starověkém Řecku a Římě, kdy každý řezník musel být členem cechu.

Už při prvním obrázku na plátně, se všem rozsvítily oči. Vzpomínky se dostavily téměř okamžitě a společně jsme „prasátko“ a vše co s tímto procesem souvisí, rozebrali opravdu podrobně. 🐷 Poté přišla na řadu ochutnávka vlastně všeho, co se při zabijačce vyrobí.

Dopoledne se neslo v duchu vepřových dobrot. Naši klienti si to náramně užívali a například u jelítek a tlačenky, si i pěkně „pomlaskávali“ 😋.