Šetrná sebeobrana

Naši zaměstnanci se zúčastnili pod vedením Bc. Jana Kolmana, DiS. kurzu „Šetrná sebeobrana“.
Kurz se zaměřoval na šetrnou sebeobranu se zaměřením na specifika prostředí sociálních služeb, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska.
Cílem kurzu bylo seznámit jeho účastníky s pravidly a postupy a předat jim praktický návod, jak zvládat krizové situace tak, aby byly v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých i cenných informací, které můžeme promítnout i do svých osobních životů a zároveň při praktické výuce zažili i spoustu legrace 🤼‍♀️ 😀