Koncert Dua VojoDeyl

Koncert Dua VojoDeyl v ALZHEIMER HOME Zlín byl nádherný. Pan Vojtek s panem Deylem jsou špičkoví muzikanti a excelentními zpěváci. Ke zpěvu si přizvali děti z dětské skupiny Brouček a společně zazpívali několik dětských písniček. Některé malé zpěvačky měly zprvu trému, po nějaké době se osmělily a začaly zpívat. Zazpívaly si i u písniček z pohádek. Z dětských melodií jsme pokračovali v lidových písních. Muzikanti byli skvělí a nebáli se výzev v podobě hry na přání. Plynule přecházeli z jedné písně do druhé. Zazpívali jsme si s nimi a společně s Broučky také zatančili.

Děkujeme za společně strávený čas dětské skupině Brouček a za koncert panu Radimu Vojtkovi, Martinu Deylovi a zpěvačce Dagmar Sýkorové a těšíme se na příště.