Halloween na Práchni

Halloween je keltský svátek, kdy den 31.10. byl považován za hranici mezi světem živých a mrtvých. Keltové stavěli oltáře s ptačími pery nebo zvířecí lebkou, které měly za úkol navázat spojení s mrtvými, pro které se pak pořádaly uctívací obřady.
Lidé si navlékali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům. Ohně z dýní měly duším zemřelých svítit na cestu do světa.
Zvyky dnešní podoby Halloweenu se rozvinuly v Irsku, následně pokračovaly do USA a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další země.