Domovy Benevita – nově součástí skupiny

Domovy Benevita se stanou součástí skupiny Penta Hospitals CZ

Praha, 31. října 2022 – Domovy seniorů Benevita se stanou součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Firma
tak dál posiluje svou pozici nejvýznamnějšího poskytovatele sociálních služeb v České republice. V
segmentu péče o klienty s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími
demenci disponuje již více než třemi a půl tisíci lůžek.
„Akvizice je součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. V jejím rámci chceme nejen postupně
posilovat pozici skupiny, ale především dál rozvíjet rozsah i standardy poskytovaných služeb. Mezi
další cíle patří také prohlubování synergie mezi jednotlivými zařízeními i společnostmi skupiny,“ říká
Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals s tím, že přebírané domovy se začlení
do sítě ALZHEIMER HOME. „ALZHEIMER HOME již dnes úspěšně provozuje celkem 27 zařízení a na
otevření dalších dvou se připravuje. Začlenění těchto čtyř nových domovů tedy doplní jeho
strukturu i v místech, kde dosud neměl kapacity.“
Pro samotné klienty nebo zaměstnance přebíraných zařízení se jejich přechodem pod nového
vlastníka nic nemění. „Zachování kvalitní péče o naše klienty je naší absolutní prioritou, proto také
mezi oběma stranami došlo ke vzájemné dohodě ohledně garance plné kontinuity. Součást převzetí
zařízení je i dohoda o přechodu všech zaměstnanců společnosti Domovy seniorů BeneVita k novému
poskytovateli za stávajících podmínek,“ dodává Vaculíková. Celkově po dokončení akvizice dosáhne
počet zaměstnanců skupiny v oblasti sociálních a pobytových služeb již téměř dvou tisíc.
Výši transakce na základě vzájemné dohody nebudou obě strany komentovat. Tři z přebíraných
zařízení, tedy domovy v Minkovicích, Boskovicích a Kamenici nad Lipou budou do struktury
ALZHEIMER HOME začleněny již k prvnímu listopadu 2022, domov v Sychrově pak od prvního ledna
roku 2023. Ve všech případech jde o moderní objekty. Nejstarší z nich je domov v Sychrově,
nacházející se v těsné blízkosti tamního zámku, který byl otevřen v roce 2019. Ostatní zařízení jsou
zcela nová a zahájila svou činnost v letošním roce.
Všechny domovy nyní čeká postupné začleňování do skupiny nejen z hlediska systému řízení, nebo
standardizace péče, ale třeba také pokud jde o systém zaměstnaneckých benefitů zaváděný v
ALZHEIMER HOME, nebo Akademie Penta, tedy začlenění do systému vzdělávání zaměstnanců Penta
Hospitals CZ. V souladu se standardy skupiny pak bude do všech domovů doplněno také zcela nové
zdravotnické přístrojové vybavení, jako elektrokardiografie (EKG), měření hladiny C-reaktivního
proteinu, které pomáhá při rozlišení bakteriálních a virových infekcí (metoda CRP) i další.