Sestra u klientky klečí a obě se na sebe usmívají.

Zaměřujeme se na všechny skupiny klientů požadujících domácí péči. Naší hlavní specializací je však péče o seniory – chronicky nemocné geriatrické pacienty, dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou, dlouhodobou domácí péči speciálně vyškoleným personálem a prvotřídním vybavením. Tato komplexní tzv. domácí dlouhodobá péče bývá poskytována v rozsahu řady měsíců i let.

Jsme součástí ALZHEIMER HOME,  jedné z nejvýznamnějších skupin v oblasti dlouhodobé péče v České republice. Naší velkou výhodou je tak potenciál mnoha set kmenových zaměstnanců v přímé péči. Díky tomu jsme připraveni zabezpečit i ty nejnáročnější typy péče, včetně nepřetržité péče v režimu 24/7.

Samostatnou skupinu našich klientů pak tvoří nemocní s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Díky
unikátním postupům v domácí péči, pokročilým technologiím a speciálně vyškolenému personálu tak dokážeme této skupině nemocných a jejich rodinám napomoci v co možná nejdelším důstojném a bezpečném
setrvání klienta v jeho přirozeném domácím prostředí.

Pečujeme o

  • pacienty po chirurgických a ortopedických zákrocích
  • chronicky nemocné geriatrické pacienty
  • nemocné Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění
  • pacienty po cévních mozkových příhodách a s dalšími neurologickými onemocněními
  • širokou skupinu ostatních chronicky a nevyléčitelně nemocných, dočasně nebo trvale závislých na ošetřovatelské péči
  • nemocné v terminálním stadiu života

Provádíme

  • odběry krve a jiného biologického materiálu
  • okamžité vyšetření krve – glykemie, INR, CRP a další
  • okamžité vyšetření moči
  • měření a kontrolu fyziologických funkcí, EKG
  • podávání léčivých přípravků včetně aplikace injekcí, infúzí, inhalací a další léčebné terapie
  • nácvik aplikace inzulínu
  • lokální ošetření, převazy, péči o ránu a dekubity, klyzma, cévkování, výplachy, laváže
  • péči o PEG, jiné stomie a permanentní katétry
  • ošetřovatelskou rehabilitaci
  • edukaci a reedukace klienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti
  • zácvik rodinných příslušníků ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
  • řadu dalších výkonů domácí péče

Našim klientům bezplatně zajišťujeme

  • nepřetržitou hot-line
  • odborné poradenství
  • objednání na vyšetření ve zdravotnických zařízeních
  • objednání zdravotnické dopravní služby
  • dovoz léků a zdravotnických prostředků
  • zprostředkování zápůjčky zdravotních pomůcek
  • služby nutričního terapeuta
  • sociální poradenství

Jak nás kontaktovat

Máte-li zájem o další informace, radu či o podrobné seznámení s námi poskytovanými službami, kontaktujte nás na telefonu +420 702 245 402.

Jiřina Žežulová

Ředitelka SENIOR HOME GROUP s.r.o. a vrchní sestra domácí péče
Mgr. Jiřina Žežulová
tel.: +420 702 245 402
e-mail: jirina.zezulova@alzheimerhome.cz

 • ALZHEIMER HOME

  Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME představují v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni.
  Více informací
 • SENIOR HOME     

  Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Naše kavárny a restaurace RESTAURANT CAFE nabízí klidné posezení bez bariér a izolace pro naše klienty, jejich rodiny, ale i všechny ostatní hosty, kteří k nám zavítají.
  Více informací